SEUB TALK SPECIAL : 3 ทศวรรษมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ในระหว่างที่ 2

ก้าวสู่ทศวรรษที่ 2 บนทางหน่วยงานติดต่อสื่อสารสาธารณะด้านการอนุรักษ์และรักษา มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ยังคงปฏิบัติภารกิจตกทอดเจตนาของ คุณสืบ นาคะเสถียร อย่างเข้มข้น ท่ามกลางกระแสการพัฒนาที่ถั่งโถมเข้ามาในพื้นที่ป่าอย่างไม่อยู่นิ่ง อีกทั้งแผนการเขื่อนแม่วงก์, โครงงานสร้างถนนผ่าป่า 48 สาย, แผนการท่อก๊าสไทย – เมียนมาร์, การมีอยู่ของเหมืองในพื้นที่รักษา

อีกด้านเป็นการขยายการทำงานจากป่ามรดกโลกทุ่งใหญ่ฯ – ห้วยขา สู่การจัดการป่าตะวันตก 12 ล้านไร่ กับ 17 พื้นที่สงวน ผ่านโครงงาน WEFCOM Project ขยายผลไปสู่หน้าที่สำคัญกับหน้าที่การทำงานอย่างมีส่วนกับชุมชนอีกทั้งนอกและก็ในป่าตะวันตก กว่า 400 ชุมชน ผ่าน “โครงงานจัดแจงพื้นที่คุ้มครองปกป้องอย่างมีส่วนร่วม” (Joint Management of Protected Area Project)

รวมทั้งยังมีเรื่องราวสำคัญอื่นๆดังเช่นว่า การเข้ามาของ อำเภอดวงจันทร์น เฉลิมลาภ จากคุณครูมหาวิทยาลัยมีชื่อเสียง สู่หน้าที่นักรักษาอย่างเต็มกำลัง

การเปลี่ยนแปลงหน่วยงานสู่หน่วยงาน (rebranding) สู่ององค์แขนติดต่อสื่อสารสาธารณะเพื่อบอก เรื่องราวจากป่าสู่เมือง

หลักการทำงานกับชุมชนในป่าตะวันตก ภายใต้แนวความคิด “คนอยู่ได้ ป่าอยู่ได้ เสือก็อยู่ได้”

ทั้งผองนี้เป็นเรื่องราวการก้าวปิ้งทางเท้าสู่ทศวรรษที่ 2 ของมูลนิธิสืบฯ ในหน้าที่หน่วยงานด้านการรักษาของเมืองไทย ได้ถูกถ่ายทอดผ่านการพูดคุย โดยแสงเดโช กำเนิดมะลิ เลขาธิการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร และก็ อรยุยงพา สังขมาน รองเลขาธิการ ใน SEUB TALK SPECIAL ตอน “สามทศวรรษมูลนิธิสืบนาคะเสถียร”

ในตอนทศวรรษที่ 2 แนวทางการทำงานของหน่วยงาน ถูกวางแบบด้วยการวางที่มีความสำคัญในการรบอย่างมีระบบมากขึ้นเรื่อยๆ

มูลนิธิสืบนาคะเสถียรเป็นหน่วยงานแรกๆที่เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนในประเทศไทย ที่มีการทำแผนที่มีความสำคัญในการรบของมูลนิธิฯ ขึ้นมา เพื่อเอาไว้เป็นแนวทาง เอาไว้เป็นถนนหนทางของพวกเราว่า สำหรับในการดำเนินงานมูลนิธิฯ มันจะมุ่งไปทางไหนถึงจะไปสู่วัตถุประสงค์ได้ หรือมุ่งไปด้วยแนวทางเช่นไร

แนวทางการทำแผนที่มีความสำคัญในการรบของมูลนิธิฯ มาตั้งแต่ในตอนทศวรรษที่ 2 รวมทั้งยังคงทำแผนที่มีความสำคัญในการรบของมูลนิธิทุกๆ4 ปี มาจนถึงทุกวันนี้